Udsøgt udsigt og jura til morgenkaffen

 

SMVdanmark er begyndt at afholde en række juridiske morgenmøder med mulighed for både fysisk fremmøde og online-deltagelse. Vi var med til det første, der havde overskriften: ”Undgå fejl i dine tilbud”

Fra Aarhus Haandværkerforening
Foto: Tore Plougheld
Dato: 31. januar 2024

”Håndværkets Hus” kan findes på den gamle og vidtstrakte Islands Brygge centralt i København. Herfra styrer SMVdanmark sine aktiviteter, og fra konferencelokalet på sjette sal er der under normale omstændigheder en betagende udsigt over søveje og skyline i den danske hovedstad.

Her mødes synet af både resterne af fordums industribygninger og moderne arkitektur i stål og glas såvel som kirkespir og neonskilte, der i deres eget tavse sprog fortæller om, at København er en by med en meget gammel og farverig historie, der går helt tilbage til Absalons tid, gennem svenske og engelske angreb og belejringer og op til industrialiseringens æra, hvis monumenter stadig stikker op over havet af boligkarreer indenfor de gamle volde.

Denne grå og tågede januarmorgen er udsynet dog noget mere begrænset; en enlig, orange ”havnebus” kan lige nøjagtig spottes på vandet, mens håndværkere, forretningsfolk og studenter trykker sig langs husmurene i hastige skridt mod varmere og mere veloplyste opholdssteder.

Inden døre har en lille forsamling af medlemmer fra et bredt udsnit af SMVdanmark fundet vej til mødelokalet på sjette sal. Her er der indbudt til morgenkaffe og fagligt netværksmøde samt en introduktion til det juridiske tema ”undgå fejl i dine tilbud” med SMVs egen chefjurist Jeppe Rosenmejer og hans team af medarbejdere som værter. I alt er otte deltagere mødt op i ”Håndværkets Hus” denne morgen mens ni personer sidder klar bag skærmen andre steder i landet for at være med. Et ”meget tilfredsstillende antal” ifølge driftsdirektør Rikke Lilienthal, især taget i betragtning af dette arrangement er det første af sin slags:

”Lige nu ligger vi med dette arrangement i januar og et tilsvarende i februar. På sigt vil vi gerne afholde de her morgenmøder en gang om måneden, for vi har masser af emner at vælge imellem. Og når der er så mange med online også, så viser det da at der er en god interesse for konceptet”, lyder det fra SMVdanmarks driftsdirektør, der herefter indleder morgenmødet med ti minutters generel introduktion til SMVdanmark.

Hovedpunkterne kan opsummeres som følger:
• SMVdanmark er hjem for ca. 18.000 af de godt 300.000 små og mellemstore virksomheder der findes i Danmark.
• Man kan blive medlem enten gennem sin brancheorganisation, en lokal forening (herunder Aarhus Haandværkerforening) eller, som noget ret nyt, som direkte medlem.
• SMVdanmark har tre hovedformål: Politisk interessevaretagelse, medlemsservice (herunder den juridiske afdeling) og kontante fordele til medlemmerne på alt fra benzin og billeje til forsikring, overnatning og kulturelle oplevelser.

Herefter tog jurist Jeppe Rosenmejer ordet. Han startede med at fastslå den juridiske afdeling altid kan nås på mail og telefon som gratis hotline. Dog er der bestemte typer af jura som afdelingen ikke dækker, idet disse er så komplicerede i sig selv at der skal specialister til: Det drejer sig om konkurs-, selskabs- og skatterådgivning.

Undgå fejl i dine tilbud
Hvem er din kunde? Hvor godt har du undersøgt virksomheden før du giver et tilbud? Har du tjekket kunden i CVR- og RKI-registret? Og har du klare kontaktoplysninger?
Chefkonsulent og cand. jur. Thea Lyskov Søndergaard lagde ud med en byge af spørgsmål og modspørgsmål for at vise, at selv de mest oplagte og selvindlysende forhold kan være af afgørende betydning når det kommer til kontraktret og afgivelse af tilbud. Gennem en lille time tog hun og chefjurist Jeppe Rosenmejer deltagerne på en tour de force gennem alt det, som enhver kontrakt bør indeholde og alle de forhold du som tilbudsgiver skal overveje inden du overhovedet har sendt dit tilbud afsted.

Det følgende er kun et udpluk og ingenlunde udtømmende for emnet:

• Hvornår er tilbuddet gældende til og fra?
• Hvad skal med i tilbuddet og hvad er især ikke en del af tilbuddet?
• Hvad er de ”afgørende og relevante oplysninger” i tilbuddet?
• Er prisen med eller uden moms? Og hvad er med i prisen? Sørg for en tydelig afgrænsning!
• Leveringstidspunkt? I B2B er al forsinkelse som hovedregel væsentlig.
• Hvilke krav forudsættes opfyldt af kunden? Adgang til vand og strøm, plads- eller temperaturkrav, adgangsveje for lastbiler og andre store maskiner, parkeringsmuligheder m.m.
• Alt vedrørende betalingsbetingelser og -frister.
• En SMS er også en skriftlig aftale, så sørg for at få en aftale på skrift da mundtlige aftaler kan være umulige at bevise.
• Husk at købeloven også gælder for B2B
• Hvis det kommer til en retssag, så er voldgiftssager både diskrete og hurtige, men også dyre at gennemføre.

Til slut understregede Jeppe Rosenmejer at der ikke findes en simpel og udtømmende skabelon for ”standardbetingelser” ved tilbudsgivning fordi virksomheder og brancher kan være så utroligt forskellige og opererer på vidt forskellige vilkår. Men at alle medlemmer er velkomne til at kontakte ham og hans afdeling for at få hjælp til at få lige præcis deres egne betingelser skruet godt sammen.

Hvad så nu, SMV?
Møderækken med juridiske inputs til morgenkaffen fortsætter. Næste møde er fredag 23. februar og overskriften lyder: ”Undgå tab og skuffelser når du handler med private” B2C tilbudsgivning.
Du kan tilmelde dig og finde hele listen over kommende møder og arrangementer på SMVdanmarks eventkalender som du kan finde her:

SMVdanmarks eventkalender

×