Konkurstal fortsætter historisk udvikling

 

Niveauet for konkurser er stadig højt og steg i juli. Det vurderer Danmarks Statistik.

Fra DR Nyheder, Danmarks Statistik og Aarhus Haandværkerforening
Foto: Brokop
7. august 2023

I juli var der 285 erklærede konkurser blandt aktive virksomheder. Det er 3 procent flere end måneden før, når der korrigeres for sæsonudsving. Antallet af konkurser i de tre seneste måneder – maj til juli – er 2,6 procent højere end i februar til april. I april og maj faldt antallet af konkurser i aktive virksomheder.

Niveauet for konkurser det første halve år af 2023 er meget højt sammenlignet med tilsvarende perioder i 2020, 2021 og 2022. Det seneste år har der i gennemsnit været mellem 250 og 270 konkurser hver måned ifølge Danmarks Statistik.

Byggeri, transport og restauranter har det sværest
Den faktiske stigning i antallet af konkurser i aktive virksomheder er især trukket af udviklingen inden for byggeri, erhvervsservice, detailhandel og restauranter. Relativt set ligger transport og restauranter i januar-juli 93-94 pct. højere end i januar-juli 2022, mens erhvervsservice og engroshandel ligger 50-59 pct. højere. De øvrige brancher – industri, byggeri, samt detailhandel – ligger mellem 68 og 79 pct. højere end i 2022.

Momslån spiller en betydelig rolle
Konkurserne blandt de aktive virksomheder med momslån har spillet en betydelig rolle i udviklingen i 2022-2023, og har selv i de seneste måneder efter momslånenes ophør udgjort mere end en tredjedel af konkurserne. Det gælder for de omtalte brancher, at konkurserne i aktive momslånvirksomheder i perioden januar 2022 – juli 2023 udgjorde mellem 28,3 pct. (transport) og 53,5 pct. (engroshandel) af konkurserne i branchernes aktive virksomheder.

Du kan læse alle detaljerne om de nyeste tal fra Danmarks Statistik HER

×