Lovforslag om tidsregistrering udskudt til juli 2024

 

Nyt EU-direktiv udskudt pga. sen fremsættelse i Folketinget

Fra SMVdanmark
Foto: JESHOOT / Pixabay.com
7. december 2023

Som omtalt i medierne i den seneste tid, blev der d. 8. november 2023 fremsat et lovforslag om obligatorisk registrering af ansattes arbejdstid.

Lovforslaget er et resultat af en dom fra EU-domstolen, der pålægger virksomhederne at oprette systemer til registrering af de ansattes arbejdstid for at sikre overholdelsen af arbejdstidsdirektivets regler om hvile og maksimal 48 timers ugentlig arbejdstid.

Der er metodefrihed til, hvordan man gør det, blot systemet kan sikre overholdelsen af direktivets regler.

Der er i lovforslaget mulighed for at undtage visse medarbejdergrupper fra registreringspligten. Det gælder blandt andet medarbejdere, der selv kan tilrettelægge deres arbejdstid, medarbejdere der kan træffe selvstændige beslutninger eller medarbejdere med ledelsesfunktioner.

Det var meningen, at reglerne skulle være trådt i kraft allerede d. 1.1.24, men på grund af den sene fremsættelse af lovforslaget er ikrafttrædelsen udskudt til den 1. juli 2024.

×