Nordea-fonden øremærker 100 millioner kroner til modernisering af erhvervsskoler og FGU-skoler

 

Værkstedspuljen skal bidrage til flere faglærte, siger administrerende direktør Henrik Lehmann Andersen om den historiske pulje.

Fra Aarhus Haandværkerforening og Nordea-fonden
Arkivfoto: SMVdanmark
26. juni 2023

Erhvervsskolerne skal uddanne unge til fremtidens arbejdsmarked, der skal blive langt mere digitalt, højteknologisk og bæredygtigt end i dag. Og det koster mange penge, for det kræver mange steder en markant opgradering af værksteder og laboratorier og etablering af nye såkaldte innovationsrum.

”Danmark er kendetegnet af gode erhvervsuddannelser, som bidrager til at uddanne tømrere, kokke, elektrikere og andre faglærte i absolut verdensklasse. Men vores land har brug for nye generationer af dygtige faglærte. Den grønne omstilling bygger ikke sig selv. Erhvervsskolerne skal uddanne unge til fremtidens arbejdsmarked, der bliver langt mere digitalt, teknologisk og bæredygtigt end i dag.

Dét kræver moderne værksteder, laboratorier og innovationsrum, hvor eleverne lærer deres håndværk i tidssvarende rammer med kompetente og engagerede undervisere. Derfor opretter Nordea-fonden nu Værkstedspuljen på 100 mio. kr. til erhvervs- og FGU-skoler, som kan søge penge til at etablere og opgradere faciliteter, investere i topmoderne teknologisk udstyr og maskiner samt kompetenceudvikle sine undervisere,” forklarer Henrik Lehmann Andersen, der er administrerende direktør i Nordea-fonden, og fortsætter:

”Værkstedspuljen er vores bidrag til at højne kvaliteten og øge gennemførslen på håndværksuddannelserne og FGU. Vi ønsker at sende et stærkt signal til unge om, at faglige uddannelser er vigtige og værdifulde, og at alle faglærte kan være stolte af deres håndværk”.

Historisk pulje på dyster baggrund
Med sine 100 millioner kroner er den nye Værkstedspulje den største i Nordea-fondens historie. Skolerne kan frem til 26. oktober 2023 ansøge om minimum en million kroner til hvert projekt.

Der bliver stadig færre unge i mange kommuner de næste 10-15 år og af dem er det stadig kun et fåtal vælger en erhvervsuddannelse. I 2023 var det således kun omring hver femte afgangselev fra folkeskolen der søgte direkte ind på en erhvervsuddannelse ifølge Nordea-fonden.

Sådan søger du:

https://nordeafonden.dk/det-stoetter-vi/boern-og-unge-godt-paa-vej/vaerkstedspuljen kan du læse alt om hvordan du kan søge penge til dit projekt.

Fakta om Nordea-fondens Værkstedspulje

Puljen er på 100 mio. kr. og kan søges indtil 26. oktober 2023. Ansøgerne får svar medio december 2023. Der kan søges fra 1 mio. kr. og op pr. projekt.

Der kan søges om støtte til etablering og opgradering af værksteder, køb og leje af maskiner og udstyr samt kompetenceudvikling af undervisere.

Puljen kan søges af FGU-skoler (den forberedende grunduddannelse) og Erhvervsskoler med fag inden for de definerede hovedområder: 1) Teknologi, byggeri og transport, 2) Fødevarer, jordbrug og oplevelser, og 3) Kontor, handel og forretningsservice.

Nordea-fonden har et almennyttigt formål og støtter projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Fonden forventer at uddele 700 mio. kr. i 2023.

Nordea-fonden samarbejder med Tietgenfonden, som også støtter initiativer til gavn for håndværksfagene.

×