Nyåbnet videnscenter i Aarhus skal beskytte mod cybertruslen

 

Kriminelle med ondsindede hensigter om at udnytte digitale svagheder hos virksomheder, offentlige myndigheder eller private borgere får i fremtiden sværere spil.

Fra Aarhus Kommune og Security Tech Space
11. september 2023

Fra fredag 1. september er etableringen af det nye Security Tech Space i Aarhus, der netop skal være med til at dæmme op for cybertruslen, en realitet. Centeret får adresse hos INCUBA i IT Byen Katrinebjerg og etableres i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Alexandra Instituttet, INCUBA A/S og Aarhus Kommune.

”Aarhus skal have en ledende position indenfor cyber- og informationssikkerhed i de kommende år. Vi har et fantastisk stærkt videns- og innovationsmiljø, dygtige iværksættere og virksomheder samt førende forskere i Aarhus, som vi kan bringe til at skabe nye løsninger på den kæmpe udfordring, som it- og cybersikkerhed er. Meget er selvfølgelig fortsat nyt, og jeg glæder mig over at møde et meget stort ønske om at lykkes i fællesskab,” siger Peer H. Kristensen, der netop er tiltrådt som direktør for Security Tech Space.

Security Tech Space fokuserer på virksomhedssiden af cyber- og informationssikkerhed i form af viden fra den nyeste forskning, uddannelse og efteruddannelse, talentudvikling, rekruttering, iværksætteri mv. samt branding og eksport af danske kompetencer og produkter inden for cybersikkerhed. Det overordnede mål er at beskytte borgere, virksomheder og myndigheder imod cyberangreb, der i værste fald kan sætte samfundet i stå.

Stadig stor og vedvarende trussel
Med etableringen af Security Tech Space er der samtidig nedsat en bestyrelse for initiativet. Nyudnævnt bestyrelsesforperson er Lise Fuhr, direktør for de europæiske teleselskabers brancheorganisation, ETNO, i Bruxelles, som blandt andet har bestyrelseserfaring fra en række techselskaber.

”Truslen fra cyberkriminelle er både en praktisk og en strategisk udfordring. Truslen er stor og vedvarende, og konsekvenserne for den enkelte virksomhed, borger eller for samfundet som helhed kan være alvorlige. Her er Security Tech Space et nyt og konkret svar på, hvordan vi forbinder viden, kompetencer, muligheder og ideer på tværs. Jeg glæder mig til sammen med den øvrige bestyrelse og ledelsen for Security Tech Space at bidrage til at lægge de rigtige spor for arbejdet,” siger Lise Fuhr.

Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard siger:
”Det er fantastisk, at vi nu for alvor kan byde cyberkriminelle trods. Vi kommer til at bidrage til nye teknologiske løsninger, som rækker langt ud over Aarhus’ og endda Danmarks grænser. Samtidig har vi selvfølgelig også en forventning om, at vi kan fastholde talent samt udvikle nye arbejdspladser og virksomheder på et højteknologisk felt, hvor Aarhus i forvejen står meget stærkt,” siger Jacob Bundsgaard.

Fakta
• Security Tech Space er etableret pr. 1. september 2023
• Bag centeret står Aarhus Universitet, Alexandra Instituttet, INCUBA A/S og Aarhus Kommune
• Bestyrelsen for Security Tech Space er bredt sammensat af repræsentanter for en række erhvervsorganisationer og tech-virksomheder

I bestyrelsen sidder:
o Lise Fuhr (forperson), direktør for ETNO (De europæiske teleselskabers sammenslutning)
o Niels Husted Kjær, direktør for Alexandra Instituttet
o Mai Louise Agerskov, direktør for INCUBA A/S
o Martin Østergaard Christensen, stadsdirektør Aarhus Kommune
o Esben Kolind Laustrup, CEO, Bankdata
o Johan Bitsch Nielsen, Danmarks Eksport og Investeringsfond
o Kristian Pedersen, Dekan for Natural Science, Aarhus Universitet
o Casper Klynge, vicedirektør Dansk Erhverv
o Morten Rosted Vang, Dansk Industri
o Charlotte Møller Andersen, CEO i Cryptomathic

Læs mere om Security Tech Space her

Foto: Borgmester Jacob Bundsgaard, direktør Peer H. Kristensen, bestyrelsesforperson Lise Fuhr, stadsdirektør Martin Ø. Christensen

×