Afdrager du på corona-lån hos SKAT?

Vær opmærksom på, at hvis du en måned pludselig vil afdrage ekstra på din gæld hos Skat, så skal du ringe til dem. Ellers bliver dine renteudgifter ikke mindre. Skattestyrelsens IT-systemer kan nemlig ikke selv finde ud af at justere rentebetalingen, hvis du afdrager mere end aftalt på din corona-gæld via skattekontoen. Derfor skal du selv anmode om genberegning.

Fra SMVdanmark
Foto: geralt (pixabay.com)

Skattestyrelsens IT-systemer kan desværre ikke selv finde ud af at justere rentebetalingen, hvis du afdrager mere end aftalt på din corona-gæld via skattekontoen.

Det kunne fx være, du får en ekstraordinær god indtjening i en måned og derfor gerne vil afdrage mere. Men i det tilfælde bør du kontakte Skattestyrelsen, så de manuelt kan nedsætte din rentebetaling. Ellers vil systemet fortsætte med at trække den rentebetaling, der oprindeligt er aftalt.

Telefonnummeret er 72 22 28 00.

Skattestyrelsen skriver:

”Hvis man som virksomhed har en betalingsordning hos Skattestyrelsen, og ønsker at afdrage mere af gælden, end hvad de planlagte rater foreskriver, skal man være opmærksom på, at renteudgiften til ordningen ikke automatisk korrigeres tilsvarende, medmindre det er den samlede gæld, der indfries før tid.

Dette skyldes, at den samlede renteudgift for en betalingsordning beregnes ved ordningens indgåelse, og er beregnet med udgangspunkt i planlagte afdrag. Renteudgiften betales i forbindelse med betaling af ordningens sidste rate, men er beregnet med udgangspunkt i rate-betalingernes løbende reduktion af gælden.

Indbetaler man et større beløb før tid for at reducere gælden, bør man derfor samtidig rette henvendelse til Skattestyrelsen på +45 72 22 28 00 og anmode om en genberegning af renten. Indfries den samlede ordning før tid, sker der en automatisk genberegning af renten.”

×