SMVdanmark: Dansk landbrug skal bidrage mere til grøn omstilling

 

Ekspertgruppe anbefaler, at landbruget skal løfte CO2-byrde som resten af erhvervslivet, og det er fornuftigt ifølge SMVdanmark.

Fra SMVdanmark
26. februar 2024

“Alle dele af dansk erhvervsliv skal bidrage, hvis vi skal i mål med den grønne omstilling. Så derfor er det rigtigt, at også landbruget skal betale en CO2-afgift, på linje med dansk erhvervsliv i øvrigt,” siger Jakob Brandt, adm.direktør for SMVdanmark.

Reaktionen fra SMVdanmark kommer efter den længe ventede rapport fra Svarer-udvalget, der nu peger på tre modeller for en CO2-afgift for landbruget. Her anbefaler udvalget i den mest vidtgående model en afgift, der lander på 750 kr. pr. udledt ton CO2.

“For SMVdanmark er det vigtigt, at den grønne trepart når frem til en model, der ikke sender regningen videre til SMV’erne”, understreger Jakob Brandt.

SMVdanmark er den eneste erhvervsorganisation, der alene varetager de små og mellemstore virksomheders interesser, og ifølge organisationen giver det mening, at så mange som muligt er med til at løfte byrden om at reducere Danmarks udledning af drivhusgasser.

“Regeringen har en meget ambitiøs målsætning om, at Danmarks skal reducere CO2-udledningerne kraftigt inden 2030, og hvis målet skal opnås, så skal alle gøre deres for, at vi lykkes. Jeg håber derfor, at landbruget slutter sig til kampen for at reducere Danmarks udledninger, så det ikke er håndværkere, produktionsvirksomheder og en masse andre små virksomheder, der står alene med opgaven,” siger Jakob Brandt.

Afgift skal føres tilbage
Ifølge Energistyrelsen står landbruget for godt en tredjedel af Danmarks samlede drivhusgasudledninger. Derfor mener SMVdanmark, at det er nødvendigt, at landbruget betaler for de udledninger de forårsager.

“Det er fornuftigt at sprede byrden på så mange skuldre som muligt. Det er samtidig meget vigtigt, at en afgift på landbruget bliver tilbageført til erhvervet gennem støtte til grønne tiltag. Derved får bedrifterne de nødvendige rammevilkår til at gennemføre den grønne omstilling.

Dansk landbrug har ikke bare stor kulturhistorisk værdi, men er også et vigtigt aktiv for Danmark i en usikker verden. Dansk landbrugs styrke er, at der er en enorm vilje til innovation og til at forny sig. Vi har derfor fortsat brug for et stærkt dansk landbrug, der kan producere fødevarer i verdensklasse på en bæredygtig måde, og det bør en grøn trepart afspejle” siger Jakob Brandt.

×