Bekæmpelse af bureaukrati fylder for lidt i ny europaaftale

 

SMVdanmark roser regeringen, de Konservative, Liberal Alliance og Alternativet for den netop indgåede europapolitiske aftale, der afløser den hidtidige fra 2008. Men det er helt afgørende, at kampen mod EU’s store regelbyrde, som de mindre virksomheder slås med, bliver mærkesag nr. 1, når aftalen skal udmøntes.

Fra SMVdanmark
20. december 2023

Jesper Beinov, direktør i SMVdanmark og medlem af bestyrelsen i den europæiske SMV-organisation, er meget glad for den omfattende aftale.

“Der er mange gode visioner i aftalen, bl.a. med erkendelsen af, at hvis SMV’erne fortsat skal være attraktive forretningspartnere for virksomheder uden for EU, så kræver det et konkurrencedygtigt EU. Det er også meget positivt, at EU vil gøre det nemmere for danske virksomheder at få adgang til nye markeder og understøtte, at danske virksomheder får mere arbejdskraft fra andre EU-lande. Tillige er fokus på kunstig intelligens og digitalisering vigtig for SMV’erne,” siger han.

SMVdanmark efterlyser dog hurtig handling og kraftigere fokus på den del, der handler om bureaukrati, som rammer hovedparten af erhvervslivet.

“Det er afgørende, at regeringen gør kampen mod EU-bureaukrati til dansk mærkesag nr. 1. Mens USA og Kina kæmper om at lede indenfor nye teknologier, er EU desværre kun førende indenfor regulering. Det er derfor rigtigt godt, at den europapolitiske aftale anerkender problemet, men der skal handling bag ordene,” siger Jesper Beinov.

“Mere end ni ud af ti virksomheder I EU har under 10 ansatte, og når de bliver spurgt, hvad hovedproblemerne er, peger de på bureaukrati. Som talerør for de små og mellemstore virksomheder mener vi, at regeringen nu må komme I gang,” siger Jesper Beinov, der også kan berette, at regelforenkling har høj prioritet blandt EU’s SMV-organisationer.

“Duksetilgang” forringer dansk konkurrenceevne
Jesper Beinov mener, at regeringen bør alliere sig med ligesindede lande og kræfter I EU-Kommissionen for at sikre, at dansk og europæisk erhvervsliv ikke bliver underlagt nye byrder, men at de aktivt luger ud I overflødigt bureaukrati.

“Desuden skal der sættes ind mod EU-lande, der ikke lever op til lovgivningen, samtidigt med at dukse-lande som Danmark ikke overimplementerer, så danske virksomheders konkurrenceevne forringes,” siger han og fortsætter:

“Den danske regering bør også sætte sig I spidsen for, at vi bliver foregangsland, når det handler om at afvikle overflødige regler. Det skal starte fra toppen med klare politiske mål og forpligtende opfølgning I centraladministrationen til at sanere overflødige regler. Fogh-regeringen lykkedes for mange år siden med at nedbringe virksomhedernes administrative byrder med 25 procent. Så en flertalsregering bør kunne mindst det samme, og gennem det gode eksempel vise andre EU-lande, hvordan det skal gøres,” siger han.

“Hastigheden I den grønne omstilling er ligefrem truet, hvis der fortsat spændes ben for de små og mellemstore virksomheder gennem en stigende mængde byrder, regler, indberetninger og processer. Bureaukratiet risikerer at kvæle SMV’ernes muligheder for at omstille sig. Her venter kæmpe udfordringer for regeringen,” siger Jesper Beinov.

FIND hele den nye aftale og læs mere her

×