SMVdanmarks direktør om ny skattereform: God reform – men ambitionsniveauet er for lavt


Retningen og tankegangen bag regeringens skattereform er helt rigtig og vil give et tiltrængt boost til danskernes lyst til at give en ekstra hånd med i en tid, hvor behovet for netop dét er stort, mener SMVdanmark, der dog kritiserer, at skattelettelserne er små, og at top-topskatten er et fejlskud.

Fra SMVdanmark
07. november 2023

Regeringen har søndag aften fremlagt sit forslag til en skattereform via et interview med Berlingske. Den rummer lettelser i personskatten for 6,75 mia. kr.

I SMVdanmark, der organiserer 18.000 små og mellemstore virksomheder, roser adm. direktør Jakob Brandt udspillet.

”Skattereformen er både ansvarlig og fornuftig. Manglen på arbejdskraft i Danmark er så stor, og bliver med stor sandsynlighed endnu værre i fremtiden, så regeringens grundtanke om at gøre det mere attraktivt at arbejde er helt rigtig. Jeg betragter reformen som en sund og nødvendig indirekte investering i de danske virksomheder,” siger han.

Størstedelen af skattelettelsen går til at øge beskæftigelsesfradraget hvilket Jakob Brandt kvitterer positivt for. Men især forøgelsen af topskattegrænsen vækker hans begejstring.

”Den lavere beskatning giver helt almindelige lønmodtagere et større beløb ind på deres konto hver måned, og den gulerod vil få flere til at give en ekstra hånd med til fx overarbejde eller ved at gå fra nedsat tid til fuld tid. Regeringen skal også virkelig have ros for at give topskattegrænsen et ordentligt skub op, så dem der for alvor gør en ekstra indsats ikke straffes med høj skat. Dermed får vi flere medarbejdere, ikke kun til de private virksomheder, men også til sygehusene og på plejehjemmene. Det bør alle bakke op om,” siger han.

Jakob Brandt mener dog, at selv om retningen er rigtig, så er ambitionsniveauet for lavt.

“Vi mener, at set i lyset af, at statskassen bugner, burde ambitionsniveauet være højere. Lettelserne svarer faktisk kun til en lille del af råderummet. Derfor har vi råd til at øge danskernes arbejdslyst endnu mere, så vi bliver i stand til at gennemføre de helt nødvendige kommende energieffektiviseringer, den grønne omstilling og sikre et godt velfærdsniveau,” siger han.

Skat eller symbolpolitik?
Men selv om reformen generelt er godt tænkt, er den nye top-topskat et fejlskud.

”Det er en unødvendig ekstraskat, der har karakter af symbolpolitik. Der er ingen grund til at straffe mennesker, der har succes, og som dermed skaber vækst og arbejdspladser i Danmark. På sigt vil det hæmme vores mulighed for at udvikle dansk erhvervsliv, og de gode hoveder vil i højere grad finde job i andre lande,” siger Jakob Brandt.

Helt overordnet glæder han sig dog over, at der overhovedet kommer en god skattereform.

“Uden SVM-regeringen hen over midten ville vi ikke stå i en situation, hvor skatteyderne nu kan se frem til skattelettelser. Vi håber, at de erhvervsvenlige partier vil trække i arbejdstøjet og være med til at sikre, at lettelsen mest muligt understøtter et skattetryk, der ikke straffer flid og initiativ,” siger Jakob Brandt.

Sænk selskabsskatten
Endeligt noterer han sig, at regeringens skatteudspil ikke berører erhvervsbeskatningen. Her har SMVdanmark sammen med en række andre erhvervsorganisationer netop foreslået, at selskabsskatten sænkes til EU’s minimumsniveau gennem en reform af erhvervsstøttesystemet.

”Jeg håber, at regeringen tager imod den udstrakte hånd fra erhvervslivet og drøfter erhvervsbeskatningen og den måde, hvorpå vi bruger erhvervsstøttekroner i dag, hvor der desværre ikke er meget dokumentation for effekten,” siger han.

×