Stor succes for indvandrerkvinder som voksenlærlinge

 

Siden 2018 er antallet af kvinder med anden etnisk baggrund i voksenlære seksdoblet. Det viser nye tal fra Dansk Arbejdsgiverforening.

Fra Aarhus Haandværkerforening og DA
Foto: Genereret af Microsoft Bing Image Creator /AI-billede
27. november 2023

I mange år har kvinder med ikke-vestlig baggrund haltet efter på både uddannelse og beskæftigelse på det danske arbejdsmarked.
Men nu er billedet for alvor vendt, og i en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening viser tallene, at der siden 2018 er sket en seksdobling i antallet af kvinder fra denne gruppe, der i voksen alder har fået mod på at kaste sig ud i en erhvervsuddannelse med læreplads.

I samme periode er antallet af personer, der er under uddannelse som voksenlærlinge ”kun” fordoblet, samtidig med at andelen af kvindelige voksenlærlinge er steget fra knap 40% til over 50%.

Og hvor indvandrerkvinderne udgjorde 5% af mængden i 2018 udgør de i dag 14%. Dermed har de ikke-vestlige kvinder overhalet de ikke-vestlige mænd.

”Det er positivt, at tilgangen til voksenlærlingeordningen er steget så markant de seneste 5 år. Samtidig tegner udviklingen et billede af et uddannelsestilbud, der med tiden har fået stor succes med at rekruttere kvinder. I DA har vi et stort fokus på at få flere kvinder til at vælge den faglærte vej, så vi er meget glade for, at det kan ske gennem voksenlærlingeordningen,” lyder det fra Jannik Bay, der er uddannelses- og integrationschef i DA.

Han fortsætter:

”I mange år har ikke-vestlige kvinder været underrepræsenteret på arbejdsmarkedet. Til gengæld har de været overrepræsenteret i kontanthjælpssystemet og har haltet bagud, når det kom til at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det billede er voksenlærlingeordningen stille og roligt med til at rykke ved. Ordningen er generelt et effektivt redskab til at skabe en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet for alle grupper, samtidig med at det bidrager til at sikre en bedre integration på arbejdsmarkedet for indvandrere og efterkommere.”

Blandt kvinder på tværs af afstamning er tilslutningen til voksenlærlingeordningen tredoblet siden 2018.

Læs mere om DAs analyse

×