Ministeren: ”Hvor trykker skoen?”

 

Minister for landdistrikter Louise Schack Elholm (V) i dialog med SMV-direktør Jesper Beinov om vilkårene for de små virksomheder og deres betydning i lokalsamfundet. Samt ønsket om mindre bureaukrati og mindre indviklede støtteordninger, herunder EU’s landbrugsstøtte.

Fra Aarhus Haandværkerforening
Foto: Tore Plougheld
01. november 2023

På SMVdanmarks årlige Christiansborg-møde var økonomiminister Jakob Ellemann-Jensen (V) indbudt til dialog for åben mikrofon med SMVdanmark-direktør Jesper Beinov. Men ved ministerens udtræden af Folketinget kun to dage forinden gik stafetten videre til minister for landdistrikter, kirkeminister samt minister for nordisk samarbejde, Louise Schack Elholm (V).

Og med hende som samtalepartner kom diskussionen hurtigt ind på konkrete emner, som også Louise Schack Elholm i sin egenskab af netop minister for landdistrikterne er særdeles godt inde i.

Når ”de store” skygger
Første tema var den klassiske problemstilling, at mens det danske erhvervsliv består af 99% små og mellemstore virksomheder, så er det alt for ofte kun de største virksomheder der bliver husket og taget med på råd, når talen falder på vilkårene og fremtiden for dansk erhverv, industri og landbrug.

Her pointerede ministeren at ”alle virksomheder en gang har været små. Og det bør de huske og skrive sig bag øret, også når de er vokset op og er blevet så dominerende at de per automatik er med til at sætte dagsordenen”. Herefter kom Louise Schack Elholm med en udstrakt hånd til SMVdanmarks medlemmer:

”Hvor er det skoen trykker? Hvad kan jeg gøre for at vi ikke mister fokus på de virksomheder der typisk ligger i provinsen, og ikke bare skaber arbejdspladser og lærepladser, men også vækst, identitet og sammenhængskraft i lokalområdet? Der er så meget liv og værdiskabelse derude og det skal vi huske, også selvom mange danskere måske mest tænker på virksomheder som MÆRSK og LEGO når de skal nævne navne fra dansk erhverv”.

Færre regler: I Danmark og EU
Dagens gennemgående tema om afbureaukratisering og færre regler kom naturligvis også op at vende med ministeren. Her blev det udbredt til alle EU’s medlemslande, med Louise Elholms konstatering af at vores hovedproblemer er ens i alle lande, idet vi alle er underlagt den lovgivning som udgår fra EU-parlamentet.

Emner som betalingsfrister, finansiering, mangel på kvalificeret arbejdskraft og generelt bureaukrati og dokumentationskrav, ikke mindst i forbindelse med EU’s landbrugsstøtteordning (LAG-midlerne) er noget de danske SMV’er har til fælles med deres europæiske kolleger.

Og det bør der efter ministerens mening naturligvis ryddes op i fra centralt hold, altså fra hovedkontoret i Bruxelles, eftersom stort set al den relevante lovgivning med tilhørende paragraffer, forordninger, cirkulærer og kontrolskemaer kommer fra toppen (EU) og derefter siver ned i den nationale lovgivning i hvert enkelt medlemsland.

Den danske vinkel
Når talen herefter faldt på vores hjemlige himmelstrøg, havde ministeren også en række konkrete dagsordener hun gerne vil forfølge. Nogle af dem er:

  • Det skal være lettere at bosætte sig på landet, herunder på opdelte eller helt eller delvist nedlagte landbrug
  • Det skal være mere gennemskueligt og tiltrækkende at drive erhverv og turisme på landet
  • Man skal i højere grad kunne uddanne sig dér hvor man bor. Om nødvendigt ved at implementere fjernundervisning og anden IT-infrastruktur for at imødegå fraflytningen fra landdistrikterne.

Og så var der endnu engang dét med alle reglerne:

”Da jeg blev minister, fik jeg tilsendt et dokument på 50 sider med eksempler på tossede regler. Det viser selvfølgelig at det er helt galt. Daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) blev godt nok kendt for at have fjernet omkring 25% af de overflødige regler i sit sidste regeringsår, og afbureaukratiseringen er også skrevet ind i grundlaget for vores nuværende SVM-regering. Men det kræver en stadig og stædig vilje fra toppen af regeringen, ellers sker der simpelthen intet” lød det fra Louise Elholm.

Erhvervspolitik vil fylde mindre i EU
Til slut kom ministeren ind på det kommende valg til EU-parlamentet, der finder sted i 2024. Og gav sit bud på hvorfor erhvervspolitikken formentlig ikke kommer til at have den opmærksomhed som vi er vant til:

”Ekstremt meget er forandret i den nuværende valgperiode. Der er krig i Europa, det geopolitiske fylder meget, med den stigende protektionisme i relation til Kina der presser det frie marked, og så den vigtige markering af at anerkende etniske mindretal. Så derfor tror jeg at erhvervspolitik internt i Europa simpelthen kommer til at fylde mindre i valgkampen end vi har set før”.

Herefter takkede direktør Jesper Beinov ministeren for hendes tid og sluttede af med et generelt ønske om at politikerne på Christiansborg må nytænke erhvervspolitikken – med fokus på mindre bureaukrati.

Dette er den anden af i alt fire artikler med indholdet fra SMVdanmarks Christiansborg-møde i oktober 2023 skrevet af Aarhus Haandværkerforening.

×